Honung

Honung som producerats utan  upphettning innehåller pollen, enzymer och andra mikronäringsämnen. Om man hettar upp honungen eller filtrerar den, förvanskas dessa näringsämnen som annars skulle kunna användas av kroppen för en bättre hälsa. Den honung man oftast hittar i butiken har upphettats och är i rinnande form. Kommersiellt filtreras den för att den ska hålla betydligt längre i butikshyllorna. Ofiltrerad rå honung har kortare hållbarhet, då den kristalliserar sig snabbare, men den har kvar alla de hälsofördelar som honung faktiskt ska ge.

Hälsofördelar honung
  • Honung har anti-bakteriella egenskaper eftersom bina bildar ett enzym som gör väteperoxid. All honung är bakteriedödande.
  • Om man tränar mycket så kan honung öka din prestationsförmåga när du tränar, samt får en bättre återhämtningsförmåga, då honung gör så att man man bibehåller glykos i musklerna.
  • . Honung har visats sig lindra hosta och halsirritation. Den honung som visade sig ha störst effekt var bovetehonung som verkar lindrande av nattlig hosta.
  • Honung har probiotiska egenskaper. Visa honungsorter innehåller stora mängder av såkallade “goda bakterier”, som ger en bättre tarmhälsa, däribland 6 arter av laktobaciller och 4 arter av bifidobakterier.